„E-komercijos modelio diegimas UAB Vytega“

UAB „Vytega“ pradėjo įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų finansuojamą projektą ,,E-komercijos modelio diegimas UAB Vytega“ Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01-1279.

Projekto biudžetas: 67.569,44 Eur, iš jų ES dalis: 50.000,00 Eur. Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Veiklų įgyvendinimo pradžia: 2022 m. kovo 23 d.

Numatoma veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2023 m. kovo 22 d.

Projekto tikslas – įdiegti e-komercijos modelį UAB „Vytega“, sudarant sąlygas įmonės konkurencingumui ir pajamoms augti.

Projekto uždavinys – įdiegti e-komercijos modelį UAB „Vytega“, perorientuojant procesus ir juos skaitmeninant, taip sudarant palankias sąlygas investicijų skatinimui, naujų klientų pritraukimui ir įmonės augimui.

Projekto metu bus įdiegti e-sprendimai – kompleksinė informacinių technologijų priemonė, kuri leis efektyviau teikti paslaugas elektroninėje erdvėje, valdyti visus sandorius, padės greitai ir tiksliai įvertinti, kaip vykdomi užsakymai, kas atsakingi už kokybišką jų vykdymą ir kt.